SUT_blog - blog

14th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2023)

W środę 6 września nasza doktorantka Edyta Piechnik miała przyjemność zaprezentować referat „Numerical Analysis of Food Freezing and Airflow Distribution in a Home-Scale Freeze Dryer” na 14th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2023) które odbyło się w Düsseldorfie w Niemczech. Organizatorem konferencji był Düsseldorf University of Applied Sciences.

ICR2023 Refrigeration Congress

Projekt FrostWave na ICR2023 Refrigeration Congress organizowanym przez IIFIIR - Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa!❄

Przedstawiciele projektu wzięli udział w Kongresie Chłodnictwa ICR2023, gdzie nasza doktorantka Edyta Piechnik wygłosiła prezentację pt. „Prototype of domestic-scale freeze-dryer with natural working fluid-based refrigeration system and microwave heating system”. Omówiono działania eksperymentalne i numeryczne, które doprowadziły do powstania koncepcji prototypowego liofilizatora, który jest obecnie w budowie.

Koncepcja prototypowego liofilizatora wyposażonego w mikrofale

Z przyjemnością prezentujemy finalny koncept prototypowego liofilizatora wyposażonego w mikrofalowy system grzewczy i układ chłodniczy bazujący na naturalnym czynniku chłodniczym. Kilkumiesięczne analizy numeryczne rozkładu mikrofal, wytrzymałościowe oraz przepływu powietrza a także działania eksperymentalne na nowym układzie chłodniczym doprowadziły zespół FrostWave do poniższego designu komory. 

Równomierność rozpływu powietrza w prototypowym liofilizatorze

Kolejnym ważnym aspektem który został uwzględniony podczas projektowania prototypowego liofilizatora wyposażonego w mikrofale było zapewnienie równomiernego rozpływu powietrza nad każdą z półek wypełnionych produktami. W tym celu wykonano analizy przepływowe wykorzystując model CFD, który powstał w pierwszych etapach projektu. Rozważano kilka konfiguracji położenia wentylatorów oraz kierownic powietrza. Finalny design pozwolił na wyrównanie pól prędkości powietrza w taki sposób aby nad każdą z półek osiągnięta została prędkość > 1m/s.

Analiza strukturalna

Jednym z kluczowych aspektów podczas projektowania liofilizatora jest zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia pod względem naprężeń mechanicznych i termicznych, zwłaszcza w warunkach próżni. W związku z tym przeprowadzono analizę strukturalną prototypowej jednostki w celu określenia liczby i położenia dodatkowych żeber zmniejszających odkształcenia.

Zgodnie z wynikami uzyskano zbliżony zakres odkształceń w porównaniu z jednostką referencyjną pomimo dodatkowego wyposażenia mikrofalowego układu grzewczego.

Analizy numeryczne układu mikrofalowego

Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczące rozkładu pola elektromagnetycznego pokazały, że najbardziej obiecującym spośród analizowanych wariantów dla układu podgrzewania mikrofalowego jest wariant, w którym komora liofilizatora jest wyposażona w mikser – element obrotowy, którego zadaniem jest zamiana rozkładu promieniowania mikrofalowego w trakcie liofilizacji produktów spożywczych. 

Podobne rozwiązania są dostępne komercyjnie w najnowszych kuchenkach mikrofalowych oraz w przemysłowych urządzeniach do rozmrażania

15 th IIR-Gustav Lorentzen Conference

W zeszłym tygodniu w Trondheim odbyła się 15. Konferencja IIR-Gustav Lorentzen dotycząca  naturalnych czynników chłodniczych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy prezentacji ekspertów z dziedziny  chłodnictwa i ogrzewania oraz braliśmy udział w inspirujących dyskusjach.

Nasza doktorantka, Edyta Piechnik, przedstawiła prezentację pod tytułem "Development of the natural working fluid-based refrigeration system for domestic scale freeze dryer". Temat ten realizowany jest w ramach jej doktoratu w ramach projektu FrostWave.

Norsk Kjøleteknisk Møte 2022

W tym tygodniu nasza doktorantka, Edyta Piechnik, wraz z norweskimi promotorami, prof. Ignatem Tolstorebrov i prof. Trygve M. Eikevik, uczestniczyła w corocznym wydarzeniu Norsk Kjøleteknisk Møte 2022, zorgnizowanym w daleko wysuniętym na północ Norwegii Tromsø. Były to dwa intensywne dni przepełnione prezentacjami w tematyce między innymi naturalnych czynników chłodniczych, systemów chłodniczych oraz pomp ciepła.