Pierwsze badania eksperymentalne mikrofalowego systemu grzania

Dla prototypowej komory przeprowadzono eksperymenty uwzględniając cztery różne konfiguracje pracy magnetronu (tylko od góry, tylko od dołu, obie oraz obie z mieszadłem MW). Poniższe rysunki przedstawiają profile temperaturowe dla każdej analizowanej konfiguracji oraz zdjęcia próbek żywności po procesie.

Profile temperatury produktów spożywczych do nagrzewania MW w komorze prototypowej przy pracy (a) magnetronu dolnego, (b) magnetronu górnego, (c) obu magnetronów oraz (d) obu magnetronów z mieszadłem MW

Wygląd próbek produktów spożywczych po procesie nagrzewania MW w prototypowej komorze z wykorzystaniem: (a) magnetronu dolnego, (b) magnetronu górnego, (c) obu magnetronów oraz (d) obu magnetronów z mieszadłem MW

 

Polski