Kato Science Corner x Metrolab GZM

Wykład popularnonaukowy dla mieszkańców Katowic w ramach Kato Science Corner x Metrolab GZM.

Pierwsze badania eksperymentalne mikrofalowego systemu grzania

Dla prototypowej komory przeprowadzono eksperymenty uwzględniając cztery różne konfiguracje pracy magnetronu (tylko od góry, tylko od dołu, obie oraz obie z mieszadłem MW). Poniższe rysunki przedstawiają profile temperaturowe dla każdej analizowanej konfiguracji oraz zdjęcia próbek żywności po procesie.

Prototyp liofilizatora wspomaganego mikrofalami

Komora wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wewnątrz umieszczono pięć teflonowych półek, wspartych po obu stronach komory na ramkach (patrz rys. poniżej), na których można układać produkty spożywcze. Położenie półek względem komory referencyjnej pozostało niezmienione. Na tylnej ścianie komory znajdują się okna MW, przez które mikrofale przedostają się do komory z produktami spożywczymi oraz mieszalnik MW zapewniający równomierność pola MW.

Budowa komory liofilizatora wyposażonego w mikrofale

Ze względu na bardzo ograniczone miejsce we wnętrzu komory liofilizatora wyposażonego w mikrofale, a co za tym idzie kłopotliwe prace montażowe poszczególnych elementów, wszystkie uchwyty półek zostały połączone za pomocą płaskowników. W ten sposób tylko te płaskowniki są przytwierdzane do ścian bocznych, a nie każda półka osobno.