Spotkanie promocyjne z uczniami liceów w ramach LabOpenDay

            

Spotkanie promocyjne dla uczniów szkół średnich w laboratorium LCPW na Politechnice Śląskiej. Podczas spotkania promowany był projekt FrostWave „Opracowanie nowatorskiej jednostki do liofilizacji wspomaganej mikrofalami, połączonej z systemem chłodniczym na bazie naturalnego płynu roboczego dla produktów rolnych i morskich”. W projekcie badany jest proces liofilizacji, który zasadniczo polega na usuwaniu wody z liofilizowanego produktu, unikając jednocześnie stanu ciekłego. Uczniowie mogli zapoznać się z budową liofilizatora oraz z bliska zobaczyć liofilizowaną żywność. 

Polski