Przygotowanie próbki żywności w prototypowym liofilizatorze - działania eksperymentalne

Przygotowanie próbki spożywczej (a) umiejscowienie na półce światłowodowych czujników temperatury, (b) ułożenie na półce jednocentymetrowych plastrów ziemniaka ze światłowodowymi czujnikami temperatury oraz (c) umieszczenie w komorze trzech tacek z produktami

Polski