14th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2023)

W środę 6 września nasza doktorantka Edyta Piechnik miała przyjemność zaprezentować referat „Numerical Analysis of Food Freezing and Airflow Distribution in a Home-Scale Freeze Dryer” na 14th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2023) które odbyło się w Düsseldorfie w Niemczech. Organizatorem konferencji był Düsseldorf University of Applied Sciences.

Była to doskonała okazja do rozmowy na temat sprzężonego, trójwymiarowego modelu CFD zamrażania żywności w domowym liofilizatorze, który powstał w ramach pracy doktorskiej Edyty oraz projektu FrostWave. Biorąc pod uwagę złożoność komory do liofilizacji, opracowany model uwzględnia różnorodne, wieloskalowe procesy, w tym działanie wentylatora, działanie parownika oraz proces zamrażania zachodzący w próbce żywności. Dlatego w ramach opracowanego przez nas skryptu zintegrowano trzy podmodele, aby zapewnić podejście wydajne obliczeniowo.

Na tym samym wydarzeniu prof. Jacek Smołka wygłosił prezentację pod tytułem "Numerical and Experimental Study on Domestic-Scale Freeze-Dryer for Foods Equipped with Natural Refrigeration and Microwave Heating Systems", gdzie poruszył kwestie związane z analizami numerycznymi dotyczącymi rozkładu pola elektromagnetycznego i związanymi z nimi wyzwaniami. 

Powyższe modele został zweryfikowane na podstawie danych eksperymentalnych zebranych z urządzenia referencyjnego i ostatecznie wykorzystany do opracowania nowej konstrukcji wewnętrznej prototypowej komory liofilizatora wyposażonej w ogrzewanie mikrofalowe i zmodyfikowany układ chłodniczy.

Polski