Prototyp liofilizatora wspomaganego mikrofalami

Komora wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wewnątrz umieszczono pięć teflonowych półek, wspartych po obu stronach komory na ramkach (patrz rys. poniżej), na których można układać produkty spożywcze. Położenie półek względem komory referencyjnej pozostało niezmienione. Na tylnej ścianie komory znajdują się okna MW, przez które mikrofale przedostają się do komory z produktami spożywczymi oraz mieszalnik MW zapewniający równomierność pola MW. Dodatkowo komora została wyposażona w niezbędny sprzęt zapewniający kontrolę procesu (czujniki temperatury i ciśnienia) oraz bezpieczeństwo pracy (czujniki detekcji propanu i łuku). Temperaturę półki z produktami monitorowano za pomocą czujnika światłowodowego.

Układ ogrzewania mikrofalowego oparto na dwóch magnetronach o fali ciągłej LG 2M246–03TAG (nominalna moc wyjściowa 1040 W przy 2460 MHz), pracujących naprzemiennie, umieszczonych na tylnej ścianie komory, jak pokazano na rys. poniżej. Podczas prób próbnych zaobserwowano przegrzanie magnetronu. Dlatego, aby zapobiec przegrzaniu magnetronów, wymagane było dodatkowe oprzyrządowanie. W szczególności pomiędzy magnetronem a komorą próżniową zainstalowano izolator mikrofalowy. Urządzenie to transmituje mikrofale tylko w jednym kierunku. W rezultacie, nawet jeśli znaczna część mocy powraca w kierunku magnetronu, jest ona filtrowana przez wspomniany izolator.

Polski