Prace nad doborem układu mikrofalowego

Trwają intensywne prace nad doborem odpowiedniego układu mikrofalowego, który w odpowiedni sposób dostarczy ciepło do produktów spożywczych w procesie liofilizacji. Kluczowe jest, aby zapewnić równomierność rozkładu generacji ciepła, aby zminimalizować tzn. „cold spoty” oraz „hot spoty”, co zminimalizuje ryzyko niedogrzania lub przegrzania żywności w trakcie liofilizacji. 
 
Analizy numeryczne wykonywane są w programie Ansys Electronics z solverem HFSS i obejmują porównanie trzech koncepcji: referencyjnej z dwoma stacjonarnymi końcami falowodów, koncepcji z metalowym mikserem, który ma za zadanie zaburzać pole elektryczne podczas liofilizacji, oraz koncepcji z nacinanymi falowodami (ang. slotted waveguides). 
 
Dalsze analizy parametryczne pozwolą na wskazanie wariantu, który w najlepszy możliwy sposób zapewni dostarczenie ciepła do produktów na potrzeby liofilizacji. 
 

Polski