ajnowak - blog

Budowa komory liofilizatora wyposażonego w mikrofale

Ze względu na bardzo ograniczone miejsce we wnętrzu komory liofilizatora wyposażonego w mikrofale, a co za tym idzie kłopotliwe prace montażowe poszczególnych elementów, wszystkie uchwyty półek zostały połączone za pomocą płaskowników. W ten sposób tylko te płaskowniki są przytwierdzane do ścian bocznych, a nie każda półka osobno.

Przygotowanie laboratoriów do badań liofilizatora wyposażonego w mikrofale

Końcowe testy liofilizatora wyposażonego w mikrofale zostaną przeprowadzone w laboratoriach SINTEF. Ze względów bezpieczeństwa liofilizator będzie umieszczony wewnątrz komory ochronnej wyposażonej w uszczelkę i blokadę szybkiego zwalniania.

 Komora ochronna będzie posiadała także boczny kanał wyciągowo-wentylacyjny, którym będzie można odprowadzać gazy.

Symulacje procesu liofilizacji

W oparciu o model geometryczny domeny obliczeniowej pokazany na poniższym rysunku

prowadzone są aktualnie prace nad modelem symulacyjnym procesu liofilizacji. Kod komputerowy wygenerowany w pakiecie Matlab jest następnie (w każdym kroku czasowym) sprzęgany z kodem wygenerowanym w pakiecie Ansys/Fluent. Uzyskane rezultaty są porównywane z wynikami pomiarów cieplnych.

SINTEF & NTNU organizują Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants w roku 2022

SINTEF oraz NTNU organizują 15th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants w roku 2022. Dwoje badaczy (z SINTEF oraz NTNU) zespołu realizującego nasz projekt  są aktywnie zaangażowani w organizację tej konferencji. Prof. Trygve M. Eikevik (NTNU) jest Współprzewodniczącym konferencji oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego. Członkie tego Komitetu jest także dr Ingrid Camilla Claussen (SINTEF).