Symulacje procesu liofilizacji

W oparciu o model geometryczny domeny obliczeniowej pokazany na poniższym rysunku

prowadzone są aktualnie prace nad modelem symulacyjnym procesu liofilizacji. Kod komputerowy wygenerowany w pakiecie Matlab jest następnie (w każdym kroku czasowym) sprzęgany z kodem wygenerowanym w pakiecie Ansys/Fluent. Uzyskane rezultaty są porównywane z wynikami pomiarów cieplnych.

SINTEF & NTNU organizują Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants w roku 2022

SINTEF oraz NTNU organizują 15th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants w roku 2022. Dwoje badaczy (z SINTEF oraz NTNU) zespołu realizującego nasz projekt  są aktywnie zaangażowani w organizację tej konferencji. Prof. Trygve M. Eikevik (NTNU) jest Współprzewodniczącym konferencji oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego. Członkie tego Komitetu jest także dr Ingrid Camilla Claussen (SINTEF).

Project Kick-off Conference

W dniach 14 I 15 czerwca 2021 miał miejsce Project Kick-off Conference programu POLNOR 2019 and POLNOR CCS. Nasz projekt reprezentowali: prof. Jacek Smołka oraz mgr Edyta Piechnik.

Liofilizator już w laboratorium

Badania eksperymentalne referencyjnej i zmodyfikowanej wersji liofilizatora zostaną przeprowadzone w laboratorium SUT. Liofilizator FrostX został już dostarczony do laboratorium. Zebrane dane eksperymentalne posłużą do oceny działania jednostki referencyjnej, a także do walidacji modelu CFD standardowego rozwiązania.